Oborniki ul. Piłsudskiego

PROJEKT: BUDYNEK WIELORODZINNY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Data projektu: lipiec 2007

Zakres prac: inwentaryzacja, koncepcja, projekt, nadzór autorski

Partner prowadzący projekt: www.miller-architekci.pl

Projekt architektoniczno – budowlany budynku mieszkalnego. Lokalizacja: ul. Piłsudskiego, Oborniki
Śląskie; powiat wrocławski.
Zabudowa mieszkaniowa – wielorodzinna. Projekt obejmuje remont istniejącego na terenie działki
budynku wraz z jego rozbudową o nowe skrzydło zachodnie. Nowoprojektowany budynek mieszkalny
posiada parking podziemny, nawiązuje swoim charakterem i gabarytami do istniejącego na terenie
działki budynku objętego nadzorem konserwatorskim.