Świętowidzka Poznań

PROJEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Data projektu: październik 2006

Realizacja obiektu: 2010 rok

Zakres prac: koncepcja, projekt, nadzór autorski

Współpraca: www.miller-architekci.pl

Budynek, ze względu na architekturę i charakter dzielnicy zaprojektowano jako willę miejską z
trzema kondygnacjami nadziemnymi z kondygnacją piwniczną gdzie zlokalizowano garaż. W
celu zachowania charakteru architektonicznego dzielnicy, oraz nawiązania do budowli willi
miejskiej, zaprojektowano harmonijną bryłę budynku, przyjmującą kształt litery U (obrys
budynku uwarunkowały istniejące na działce fundament). Architektura obiektu, w celu
nawiązania do zabudowy osiedla domów jednorodzinnych, podzielona jest na segmenty –
“pojedyncze domki” Bryły poszczególnych segmentów kształtowane są stopniowo, jako bloki o
różnych wysokościach, przekryte dachem skośnym lub stropodachem. W celu nawiązania do
dawnych willi podmiejskich, na dachach płaskich budynku, przewidziano lokalizacje tarasów, na
ostatniej kondygnacji zaprojektowano zielony taras, jako alternatywa dla dawnych ogrodów
otaczających wille. Zielony taras, dostępny jest, jako część rekreacyjna dla mieszkańców willi.
Lokalizacja: budynek przy ul. Świętowidzkiej 6 w Poznaniu.