Wilczak Poznań

PROJEKT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO

Data projektu: czerwiec 2006

Zakres prac: inwentaryzacja, koncepcja, projekt, nadzór autorski

Realizacja: listopad 2007

Nazwa obiektu: BUDYNEK BIUROWY AGPOL

Adres obiektu: 61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 16a

Remont elewacji budynku biurowego. Zmiany, którym został poddany budynek, polegają na ociepleniu
elewacji obiektu oraz na uporządkowaniu i nadaniu ładu kompozycyjnego elewacjom.
Elewacja – wykonana z blachy aluminiowej.