Ekspertyzy ppoz. / projekty zabezpieczeń ppoz.

Pracownia CUBE27 wykonuje analizy oraz projekty poprawiające bezpieczeństwo użytkowania oraz dostosowujące istniejące budynki, do obowiązujących warunków technicznych i przepisów prawnych tj. ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów, czy ekspertyz budowlanych. Ekspertyza wykonywana jest przez zespół projektantów, rzeczoznawców budowlanych i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.   W ramach ekspertyz wykonujemy:
  • inwentaryzację obiektu,
  • analizę stanu technicznego obiektu,
  • ekspertyzę/projekt dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących warunków technicznych i przepisów prawnych,
  • uzgodnienie ekspertyzy/projektu w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • nadzór nad realizacją zadania.
  WYKONANE EKSPERTYZY
  • Ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Dojazd 32 , Poznań – 2018 rok.
  • Ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, 61-028 Poznań – 2016 rok.
  • EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie par.2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) - Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy „Szkoła Brzeska”, ul. Brzeska 7 w Poznaniu – 2013 rok.
  • Modernizacja instalacji przeciwpożarowej, systemu kontroli dostępu, telewizji dozorowej wraz z wymianą dźwigu osobowego i drenażem opaskowym w budynku Inspektoratu ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28 – 2011/2012 rok.